top of page

Værdigrundlag

​

Ølgod Kristne Friskole er en friskole, som bygger på de kristne værdier. Det betyder i hverdagen, at vi har fælles morgensamling med bøn, fællessang og læsning fra Bibelen.

Vi ønsker at have en skole med plads til alle og med gensidig respekt.

 

Vi kan tilbyde et højt fagligt niveau, hvor tryghed, glæde og fællesskab er nøgleord.

 

Vi forventer, at forældre er tæt på skolen og lever med i deres børns læring og udvikling.

 

Vi vil til enhver tid holde os til det pensum, som er pålagt os fra statens side, og vi fører eleverne op til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse.

 

Vi vil oplære eleverne til at leve i et samfund som det danske med demokrati, frihed og folkestyre.

 

Vi vil give eleverne et grundigt kendskab til den bibelske åbenbaring, således at Bibelens budskab og troværdighed på ingen måde drages i tvivl.

 

Undervisningen i kristendomskundskab skal være i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse.

20201105_090414.jpg

Fordi værdier er vigtige!

bottom of page