top of page

Overgang til uddannelse

​

Uddannelsesvejledningen forestås af UU-Varde ved Morten Lyngsø.

I 8. klasse skal alle elever deltage på 5 dages introduktionskursus, der består af 2 x 2 dage på en ungdomsuddannelse og en 5. dag på f.eks. en erhvervsskole.
 

Både 8. og 9.  klasse kommer i en selvvalgt erhvervspraktik.

Elever, der har et særligt vejledningsbehov, vejledes individuelt og i grupper af UU. Disse elever skal indgå i brobygningsforløb i 9. klasse og vil gennem særlige vejlednings- og undervisningsforløb blive støttet i overgangen til en ungdomsuddannelse eller produktionsskole.


Senest 1. marts skal alle 9. kl. elever have truffet et uddannelsesvalg i elevplan og i samarbejde med forældrene være tilmeldt en ungdomsuddannelse eller 10. kl.
Forældre og elever kan få bistand til dette af UU vejlederen.

Vi har valgt ØKF fordi det er en dejlig skole

bottom of page