Antal elever i 
skoleåret
2021/2022:

0. klasse         12 elever
1.-2.  klasse     12 elever
3.-4. klasse      18 elever
5. klasse          12 elever
6.-7. klasse     15 elever
8.-9. klasse      13  elever

Nogle af klasserne er samlæste.
Vi bruger undervisningsdifferentiering  i alle klasser, 
så alle elever bliver udfordret fagligt.
Max. antal i klasserne er ca. 23 afhængig af klassesammensætningen.