top of page

Antal elever i 
skoleåret
2022/2023:

0. klasse         7 elever
1.  klasse       11 elever
2.-3. klasse   14 elever
4.-5. klasse   18 elever
6. klasse        11 elever
7.-8. klasse   17 elever
9. klasse         4 elever


Nogle af klasserne er samlæste.
Vi bruger undervisningsdifferentiering  i alle klasser, 
så alle elever bliver udfordret fagligt.
Max. antal i klasserne er ca. 23 afhængig af klassesammensætningen.

bottom of page