UVM
Undervisningsmiljøvurdering for
Ølgod Kristne Friskole 1. maj 2017

Dig selv

Synes du, at ØKF er en god skole?

Ja                 72 %

Nej                 0 %

Nogle gange  28 %

 

Har du lyst til at stå op og tage i skole om morgenen?

Ja – for det meste     57 %

Nej                            7 %

Det er lidt forskelligt  36 %

 

Har du det godt i skolen?

Ja                58 %

Nej               1 %

Nogle gange 41 %

 

Har du nogen at være sammen med i skolen?

Ja – altid            62 %

Ja, nogle gange  36 %

Sjældent             1 %

Aldrig                  1 %

 

Klassen

Hvordan har du det med din klasse?

Absolut ikke godt 0 %

Ikke for godt       3 %

Okay                 37 %

Godt                 30 %

Meget godt        30 %

 

Hvordan synes du, at din klasse er?

Ikke god  4 %

Okay     54 %

God       42 %

 

Er du glad for din klasse?

Ja                60 %

Nogle gange 38 %

Nej                2%

Slet ikke        0 %

 

Er du ensom i din klasse?

Ja                 3 %

Nogle gange 28 %

Nej              69 %

 

Hvordan vil du beskrive fællesskabet og sammenholdet i klassen?

Ikke godt     7 %

Okay         38 %

Godt          38 %

Rigtig godt 17 %

 

Synes du, at klassen kunne blive bedre?

Ja   69 %

Nej 31 %

 

Er du tilfreds med dit klasseværelse?

Ja   73 %

Nej 27 %

 

Hvor tilfreds er du med timerne?

100% 13 %

75%   50 %

50%   24 %

25%   11%

0%      2 %

 

Fagene

Synes du, at du lærer noget i skolen?

Altid:            44 %

Nogle gange: 50 %

Sjældent:       6 %

 

Hvordan lærer du bedst?

Ved at lytte til læreren:                 45 %

Ved selv at være aktiv:                 37 %

Ved selv at læse/bruge computer: 18%

 

Hvordan arbejder du bedst?

Alene:      49 %

Parvis:      34 %

I grupper: 17 %

 

Hvordan er undervisningens niveau?

For højt: 11 %

Tilpas:    79 %

For lavt: 10 %

 

Tror du, at du lærer det, som du skal?

Ja:          45 %

Nej:        10 %

Ved ikke: 45 %

 

Hvor tilfreds er du med fagene?

Tilfreds:                  44 %

Nogenlunde tilfreds: 55 %

Ikke tilfreds:             1 %

 

Kunne du tænke dig nye fag på skolen?

Hvilke og på hvilket klassetrin?

Ja:  40 %

Nej:60 %

Kommentar:

Sløjd, madkundskab, psykologi, flere kreative fag, sportvalgfag, flere sprogtimer, teknik/it, håndarbejde

 

Stiller lærerne for høje krav til dig?

Ofte:              14 %

Nogen gange: 46 %

Sjældent:       40 %

 

Skolens fysiske rammer

Hvor tilfreds er du med skolegårdene?

Forslag til forbedringer: Hoppepude

100% 32 % 

75 %  32 %

50 %  23 %

25 %  13 %

 

Hvor tilfreds er du med legepladsen?

100 % 34 %

75 %   31 %

50 %   18 %

25 %   17 %

 

Hvor tilfreds er du med indeklimaet på skolen?

Kommentar: Der er for koldt om vinteren

Godt tilfreds:           48 %

Nogenlunde tilfreds: 45 % 

Utilfreds:                  7 %

 

Hvor tilfreds er du med dit klasseværelse?

Godt tilfreds;           60 %

Nogenlunde tilfreds: 31 %

Utilfreds:                  9 %

 

Synes du, at ØKF har IT-faciliteter nok?

Det er meget passende: 75 %

Der er for få:                 25 %

 

Andet

Hvad synes du om lektiemængden?

Vi får for meget for: 41 %

Det er passende:     55 %

Vi får for lidt for:       4 %

 

Hvad synes du om vores morgensamling?

Godt:       42 %

Ok:          49 %

Ikke godt:  9 %

 

Får du noget ud af andagterne om morgenen?

Ja:                   56 %

Ikke så meget: 38 %

Nej:                  6 %

 

Hvem er du sammen med i frikvartererne?

Klassekammeraterne:                   69 %

Elever fra andre klasser:               26 %

Jeg går for det meste for mig selv:  5 %

 

Hvordan er du tilfreds med dine lærere?

Rigtig godt tilfreds:   27 %

Godt tilfreds:            57 %

Ikke så godt tilfreds: 13 %

Slet ikke tilfreds:        3 %

 

Kan du lide dine lærere?

Ja, de fleste af dem: 64 %

Nogle få af dem:       36 %

Ingen af dem:            0 %

Andre kommentarer:

Det er en fantastisk skole! Gode lærere og jeg har fået fantastiske venner. Bedste skole EVER!

Man skal have lov at anvende mobil i frikvartererne.

Ønsker fodbolde til frikvartererne.

Der er gode muligheder for gruppearbejde.

Internettet virker ikke altid optimalt.

Ønsker en klatrevæg.

Det er den bedste skole!

Flere bakker til mooncars.

Det er den bedste skole nogensinde!

Tegnet veje, tal og bogstaver på asfalten.

Vil gerne have dyr: høns, geder, kanin

Butik, disk, bager, isbutik

Hoppeborg

Kontakt os:

70 77 70 35

Kontakt os: 70 77 70 35   /   kontor@okrif.dk   /  Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus